Rekonstrukcija upravljanja rashladnim kulama

Opis projekta

Za potrebe glavnog pogona fabrike potrebno je rashlađivati velike količine vode. Ovo se obavlja pomoću 6 rashladnih kula u pumpnoj stanici rashladne vode. Postojeći pogon asinhronih, kaveznih elektromotora za ventilatore u kulama je bio izveden tako da su se četiri elektromotora preko manuelno upravljanih prekidača pokretala preko soft startera, a preostala dva elektromotora preko manuelnih prekidača i kontaktora prebacivanjem veze zvezda – trougao. Ovakav način startovanja često je dovodio do velikih strujnih preopterećenja i reagovanja zaštite i oštećenja elektromotora i ventilatora. Kako nije postojala kontinualna regulacija brzine ventilatora, već samo 6 diskretnih mogućnosti, fina regulacija rashlađivanja bila je moguća samo relativo čestim uključivanjem i isključivanjem nekog od ventilatora, što je dodatno stvaralo probleme. Automatska regulacija nije postojala, odnosno operater je morao da prati temperaturu na termometru i ručno uključuje i isključuje pojedine elektromotore.

Urađena je adaptacija pogona tako da su dva elektromotora, koji su prethodno startovani preko upuštača zvezda – trougao sada napajaju preko frekventnih regulatora, a postojeći soft starteri su zadržani. Ugrađen je PLC za kontrolu procesa a upravljanje i nadzor motora i temperatura na ulazu i izlazu iz postrojenja se vrši preko panela osetljivom na dodir.

Napisani su specifični programi za PLC i panel.  Panel je komunikacionom vezom, preko Modbus TCP/IP Ethernet-a, povezan sa PLC-om, a PLC je  preko veze Modbus RTU RS485 povezan sa soft-starterima i vezom Modbus TCP/IP Ethernet sa frekventnim regulatorima. Komunikacija se koristi za očitavanje vrednosti iz ovih uređaja, kao i za zadavanje brzine motora sa frekventnim regulatorima, a izvršne komande uključenja se preko digitalnih izlaza PLC-a i relea, šalju na kontrolne ulaze  soft-startera i frekventnih regulatora.

Upravljanje motorima je omogućeno u RUČNOM, odnosno servisnom ili u AUTOMATSKOM načinu rada. U ručnom načinu rada operater sam odlučuje koji motor će raditi, a koji neće, kao i brzinu obrtanja elektromotora napajanih frekventnim regulatorima. Kod automatskog načina rada, u zavisnosti  od zadate i merenjem izlazne temperature, PLC preko programiranog PID regulatora, kontroliše sekvencu uključenja odnosno isključenja elektromotora, i zadaje brzine obrtanja motora koji se pokreću pomoću frekventnih regulatora. Na panelu je takođe moguće pratiti parametre motora, sate rada, kao i temperature, a na ekranima sa graficima moguće je  pratiti trendove struja i temperatura.

Detalji projekta

Krajnji korisnik:

HIP-Petrohemija Pančevo
Fabrika sintetičkog kaučuka Elemir

Obim isporuke:

  • Projekat
  • Specifikacija i isporuka opreme
  • Izrada PLC aplikacije
  • Isporuka energetskih ormana
  • Isporuka i programiranje operativnog panela
  • Kabliranje i povezivanje opreme na objektu
  • Parametrisanje i puštanje u rad PROFIBUS komunikacije
  • Parametrisanje i puštanje u rad 
  • Puštanje sistems u rad
  • Obuka korisnika

Oprema:

Oprema je proizvođača Schneider Electric.

Datum realizacije:

2018. godina

Postignuti rezultati

Realizacijom projekta su postignuti željeni i očekivani rezultati koje je naručilac postavio pred ovaj projekat. Regulacija temperature rashladne vode se vrši automatski (jedan od modova rada) i ne zavisi od odluke “čoveka”. 

Ugradnjom frekventnih regulatora omogućena je “fina” regulacija temperature prema zadatoj vrednosti. Veliki pozitivni efekat je i omogućena vizualizacija praćenja osnovnih parametara koji se regulišu.

Rezime

Korišćenjem savremenih tehnologija u upravljanju postrojenjem dobijaju se veoma dobri rezultati proizvodenje, što kao posledicu ima i povećanje kvaliteta gotovog proizvoda. Takođe, može se značajno smanjiti potreba za održavanjem, kao i vreme zastoja kompletnog postrojenja. Kroz izveštaje o proizvodnji i arhiviranje svih alarma i  procesnih veličina lakše se mogu otkloniti eventualne  nepravilnosti u radu sistema i sistemske greške.

Ukoliko ste zainteresovani za više detalja slobodno nam se obratite!