Merenje težine

Za merenje težine braumSystems prevashodno koristi Siemens opremu koja je vrhunskog kvaliteta, razvijena u laboratorijama Miltronics i usavršena u Siemens razvojnim centrima.

Oprema za merenje težine može da se koristi u raznim aplikacijama:

  • kolske vage
  • protočne vage za čvrsti materijal koji se transportuje kroz cevi (npr. žitarice)
  • tračne vage na tračnim transporterima
  • nivo ili količina materijala u rezeorvarima

Merenje se uvek zasniva na mernim ćelijama težine koje se postavljaju na određena mesta na tehnološkoj opremi i elektronskog uređaja – konvertera.

U slučaju trakastih transportera se još meri i brzina trake.

Elektronski uređaj konvertuje signal sa mernih ćelija na oblik koji korisnik traži.

Merne ćelije pokrivaju sve merenje težine u opsegu od 300g do 1500t.  Od izuzetne važnosti je odrediti pravo mesto za postavljanje ćelije i ispravan odabir same ćelije, kao i pratećeg konvertora i ostalog pribora za povezivanje.

Za sisteme asutomatskog i procesnogg upravljanja, gde se merenje težine integriše u SCADA-u ili DCS sistem, postoje namenski moduli za merenje težine koji se direktno ugrađuju u Siemens sisteme upravljanja bazirenih na PLC i DCS platformi.

Kada su u pitanje tračni transporteri, osim merenja protoka materijala, braumSystems ima izuzetno bogato znanje i iskustvo u njihovom upravljanu, sa posebnim iskustvoma na kopovima uglja i pripremi uglja za termoelektrane.

Katalog Siemens opreme za merenje težine možete pogledati i preuzeti.