Održavanje i servis

Usluge održavanja

Pravilno i stručno održavanje je ključ uspešne proizvodnje i efikasnog rada postrojenja.

braumSystems svojim korisnicima pruža usluge:

  • INVESTICIONO održavanje
  • održavanje u GARANTNOM PERIODU
  • održavanje u VAN GARANTNOM PERIODU
  • TEKUĆE i INTERVENTNO ODRŽAVANJE

Sa nama možete sklopiti ugovore o tekućem i interventnom održavanju Vašeg sistema, bilo da smo ga mi isporučili ili ne. 

Mi smo kadrovski i tehnički osposobljeni za hitne intervencije po sistemu 24/7.

Usluge servisiranja

braumSystems pruža razne usluge servisiranja: kranova, raznih mašina sa PLC kontrolerima, nadzorno upravljačkih i procesnih sistema, kao i merno regulacione opreme u vašem postrojenju.

Usluge servisiranja pružamo bez obzira da li smo mi isporučili opremu i sistem ili ne.