Delatnosti

braumSystems sa timom visokostručnih, iskusnih i sertifikovanih inženjera, pruža usluge inženjeringa u oblasti industrijske automatizacije i procesnog upravljanja, počev od konsultantskih usluga, sistemskih rešenja i projektovanja, preko asembliranja i isporuke opreme, izrade aplikativnog softvera PLC, SCADA i DCS, sistema, pa sve do izvođenja radova na terenu, puštanja u rad i obuke stručnjaka Korisnika. 

Kao solution provider partner svetski vodećih firmi u ovoj oblasti, SIEMENS i Schneider Electric, kvalitetnim rešenjima naših stručnjaka, u oblasti procesnog upravljanja i industrijske automatizacije, korisnici dobijaju mogućnost da na brz, efikasan i jednostavan način upravljaju svojim postrojenjem, prate protok repromaterijala i gotovih proizvoda, da kroz smanjenje troškova proizvodnje, povećanje efikasnosti i produktivnosti povećaju konkurentnost na tržištu.

Ceo proces je podeljen u dve osnovne faze:

I Faza RAZVOJA sistema

II Faza ODRŽAVANJA sistema

braumSystems ima bogato iskustvo u realizaciji velikih i složenih sistema procesnog i automatskog upravljanja, kao i više ovlašćenih elektro i mašinskih projektanata (sa licencom za projektovanje i izvođenje radova), što pruža garancije da smo sposobni da izradimo kvalitetno, brzo i efikasno sve vrste projektne dokumentacije.

Stručnjaci braumSystems mogu da vam pomognu da napravite optimalnu specifikaciju opreme  za vaš sistem, postrojenje ili deo postrojenja i pruže korisne savete.

braumSystems vam može isporučiti svu specificiranu opremu.

braumSystems poseduje svoju radionicu za izradu energetskih ormana i ormana automatike. Visoko kvalifikovani majstori naše kompanije će brzo, efikasno, tačno i pedantno izraditi elektro ormane prema vašem zahtevu, odnosno projektu.

Stručnjaci braumSystems rade aplikativni softver za PLC, DCS i SCADA-u i komunikacije. 

braumSystems pruža usluge montaže elektro i mašinske opreme i izvođenja elektro i mašinskih radova na objektu korisnika.

braumSystems pruža uslugu izrade projekta izvedenog objekta, bilo da smo mi isporučili sistem ili neka druga kompanija.

Pravilno i stručno održavanje je ključ uspešne proizvodnje i efikasnog rada postrojenja.

braumSystems pruža razne usluge servisiranja: kranova, raznih mašina sa PLC kontrolerima, nadzorno upravljačkih i procesnih sistema, kao i merno regulacione opreme u vašem postrojenju.

Za sve Korisnike naših usluga obezbeđena je TEHNIČKA PODRŠKA. Tehnička podrška braumSystems je stalno u kontaktu, kako sa našim stalnim Korisnicima tako i sa potencijalnim. 

Jedan od ključnih uslova za dobro funkcionisanje isporučenih nadzorno upravljačkih sistema, nakon puštanja u rad, je dobra obučenost osoblja korisnika. Ovom segmentu braumSystems posvećuje posebnu pažnju. Uz svaki isporučeni sistem automatskog ili procesnog upravljanja, MCC, opreme ili bilo kog segmenta,  braumSystems isporučuje i kompletna uputstva za rukovanje i održavanje i vrši obuku osoblja Korisnika.