Merenje protoka

Merenje protoka fluida je često merenje u industrijskim procesima i termoenergetici. Merenje se obavlja na cevovodima gasova i vazduha, pare i tečnosti.

Ukoliko se merenje protoka obavlja na gasovima ili pari, veoma često je potrebno uraditi kompenzaciju po pritisku i temperatuti. Za slučaj suvozasićene pare dovoljno je uraditi kompenzaciju samo po jednom od parametara.

Za realizaciju merenja najčešće je potrebno obezbediti ravan deo cevovoda i to 10-20D ispred i 5-10D iza mernog mesta, da bi se dobilo laminarno strujanje u cevovodu. Ovo može da utiče na tačnost merenja.

U našoj ponudi postoji više načina za merenje protoka, a izbor zavisi od vrste fluida, procesnih uslova i zahtevane tačnosti.

U praksi se primenuje više načina za merenje protoka, a izbor zavisi od vrste fluida, procesnih uslova i zahtevane tačnosti. Načini kontinualnog merenja protoka u zavisnosti od primenjene tehnologije, su:

 1. Merna blenda i diferencijalni pritisak (merenje pada pritiska)
 2. Pitotova sonda i diferencijalni pritisak
 3. Elektromagnetno merenje protoka za tečnosti provodljivosti veće od 1 microS/cm
 4. Vrtložno merenje protoka (vortex)
 5. Koriolis merenje masenog protoka
 6. Ultrazvučno merenje protoka
 7. Rotametri
 8. Druga pomoćna merenja

Izlazni signal transmitera je 4-20mA (sa ili bez HART-a), pulsni, ili komunikacioni protokol (Profibus, Fieldbus).

U našoj ponudi su:

 • Elektromagnetni merači protoka
 • Vortex merači protoka
 • Coriolis merači protoka
 • Ultrazvučni merači protoka
 • Blende, pito cevi, venturi
 • Rotametri
 • Protok u otvorenim kanalima
 • Specijalna merenja protoka
 • Kompjuteri protoka sa kompenzacijama po temperaturi i pritisku
 • Detektori prisustva čestica u protoku
 • Druga pomoćna merenja

U zavisnosti od svih navedenih parametara, braumSystems pretežno realizuje merenje protoka sa SIEMENS opremom, ali i sa opremom drugih proizvođača.

Radi pravilnog izbora merne opreme preporučujemo definisanje vaših zahteva preko upitnika. 

Upitniku Excel formatu možete skinuti OVDE. U fajlu se nalaze “tabovi” za svaki tip merne opreme.