Tehnička podrška

Za sve Korisnike naših usluga obezbeđena je stalna TEHNIČKA PODRŠKA.

Tehnička podrška braumSystems je tako koncipirana da vam iskusni stručnjaci pružaju kompetentne i brze savete koji se odnose na: 

 • Informisanje 
 • Selekciju proizvoda prema vašim funkcionalnim zahtevima
 • Zamene stare opreme koja se više ne proizvodi novom
 • Pomoć u koncipiranju optimalnog tehničkog rešenja
 • Analize prednosti i mana
 • Analize ušteda
 • Specijalne zahteve
 • Asembliranje i integraciju opreme
 • Savete prilikom parametrisanja opreme
 • Savete prilikom puštanja u rad
 • Savete za servis i održavanje opreme

Tehnička podrška braumSystems je stalno u kontaktu, kako sa našim stalnim Korisnicima tako i sa potencijalnim.  Možete nas kontaktirati na razne načine:

 • e-mailom,
 • telefonom,
 • video pozivom,
 • posetom našoj kompaniji ili
 • na bilo koji drugi način koji vama odgovara. 

Kroz tehničku podršku braumSystems  naši Korisnici štede vreme i dobijaju optimalna tehnička rešenja. 

braumSystems ima posebnu organizacionu jedinicu u okviru kompanije koja se bavi TEHNIČKOM PODRŠKOM.

Jednim kontaktom sa nama dobijate sve informacije koje ste želeli i koje su vam potrebne!

office@braumgroup.com

Možda Vam može biti od pomoći

Šta je Ethernet?

Šta je Ethernet/IP?

Šta je SCADA?

Koja je razlika između PLC i DCS?

Šta je HART protokol?

Osnove PLC-a

Osnove enkodera

Štaje Profibus-DP?

Šta je IO-link?

Inkrementalni i apsolutni enkoderi