Komandno signalna oprema

Komandno signalni elementi su hardverske komponente za upravljanje i signalizaciju pojedinačnih mašina i kompletnih  industrijskih procesa.

Ova kategorija elektro opreme obuhvata tastere, preklopnike, signalne sijalice, upravljačke kutije, svetlosnu i zvučnu signalizaciju.

U našoj ponudi imamo proizvode naših principala:

SIEMENS – SIRIUS ACT