Reference

Možete pogledati naše reference. Neke su opisane detaljno a neke su samo navedene. Kompletne reference možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko želite više informacija!

Industrija skroba Jabuka

Povećanje kapaciteta bazne prerade kukuruza

Zahtev investitora je bila rekonsrukcija tri pogona (mokro odeljenje, kvasiona i suvo odeljenje) u fabrici skroba zarad povećanja kapaciteta mokre prerade kukuruza sa  180 na 250t/dan. Investitor je obezbedio projekat elektro instalacija po kome je ovaj posao urađen po principu „ključ u ruke“ sa isporukom i ugradnjom elektro energetske i  komandno signalne opreme.

Rekonstrukcija obuhvata:

 1. Rekonfiguraciju napajanja pojedinih pogona izmeštanjem postojećih  i dodavanjem novih napojnih vodova od transformatorskih stanica 20/0,4kV do industrijskih razvodnih ormana što je urađano postavljanjem novih trasa nadzemnih kablovskih regala, polaganjem kablova u iste i povezivanjem kablova sa strane TS i RO.
 2. Dodavanje novih potrošača elektro motornih pogona, napajanje istih iz odgovarajućih RO sa  dodavanjem/zamenom elektroenergetske opreme  u RO, za direktno upuštanje trofaznih asinhonih morora kao i upuštanje soft starterima i frekventnim regulatorima.
 3. Isporuka i ugradnja novih razvodnih ormana, za napajanje novih potrošača po pogonima, uz odgovarajuću automatsku kompenzaciju reaktivne energije u mokrom odeljenju.
 4. Formiranje novih merno regulacionih krugova, povezivanjem merno regulacione opreme u polju sa odgovarajućim PID kontrolerima na komandinm pultevima, parametrizacija istih i puštanje u rad.
 5. Izrada projekta izvedenog stanja.
Naručilac: Industrija skroba “Jabuka”, Pančevo
Krajnji korisnik: Industrija skroba “Jabuka”, Pančevo
Godina: 2019

Industrija skroba jabuka

Automatizacija silosa za kukuruz

Projekat rekonstrukcije upravljanja i unapređenje automatizacije silosa za kukuruz je obuhvatao izradu projektne dokumentacije  za zamenu starog energetskog ormana iz kog se električno napajao kopmpletan objekat, sa ugradnjom novog upravljačkog sistema i opreme u polju po principu „ključ u ruke“. 

Silos se sastoji od velikog broja elektromotora koji pokreću sisteme za otprašivanje, horizontalan i vertikalan transport (transportne trake, regleri, elevatori), grubo i fino prečišćavanje kukuruza i sl.   

         Projekat je obuhvatio:

 1. Izradu projekta elektroenergetskih instalacija, automatizacije i upravljanja postrojenjem i projekat osvetljenja objekta.
 2. Demontaža starih, isporuka novih, montaža i povezivanje noih energetskih ormana sa ormanima upravljanja – upravljačkim poljem.
 3. Ispitivanje kablovske instalacije i izdavanje izveštaja o ispravanosti kao i zamena dotrajalih i polaganje novih energetskih i komandno signalnih kablova.
 4. Ugradnja i povezivanje velikog broja senzora i komandne opreme u vidu krajnjih i induktivnih prekidača u polju, kao i ormana sa operativnim tač panelom za udaljeno upravljanje sistemom sa gornje etaže silosa.
 5. Izrada software-a (PLC, SCADA, OP i komunikacija) za centralnizovano upravljanje elektromotornim pogonom iz komandne sobe preko PC računara.
 6. Povezivanje, testirasnje i puštanje u rad sistema
 7. Obuka rukovaoca, sistem inženjera (tehnologa) i osoblja održavanja.
 8. Probni rad i garantni rok.

Instaliran je SIEMENS PLC SIMATIC S1500, WINCC SCADA i SIEMENS OPERATOR PANEL. 

Naručilac: Industrija skroba “Jabuka”, Pančevo
Krajnji korisnik: Industrija skroba “Jabuka”, Pančevo
Godina: 2019

PD TE KO Kostolac - Drobilana Drmno

Izrada nove SCADA u KC drobilane Drmno

U Drobilani Drmno je ugovorena revitalizacija postojeće SCADA-e koja je u mnogim elementima zastarela. Postojeća SCADA je godinama nadograđivana zbog tehnoloških proširenja i tehnološkog unapređenja rada Drobilane Drmno. Postala je evidentna potreba da se ceo sistem dalje razvija i unapređuje.

Razvija se nova SCADA sa unapređenim funkcijama. SCADA je SIEMENS WINCC. Projekat je u toku i očekuje se završetak u junu 2020. godine.

Naručilac: PD TE KO Kostolac – Drobilana Drmno
Krajnji korisnik: PD TE KO Kostolac – Drobilana DrmnoPančevo
Godina: 2019-2020 – U TOKU

PD TE KO Kostolac - Drobilana Drmno

Automatizacija rada pločastih dodavača

U sklopu revitalizacije i unapređenja tehnološkog rada Drobilane Drmno, ugovorena je isporuka Pločastih dodavača, umesto postojećih tračnih transportera, radi tehnološkog poboljšanja rada drobilica. 

braumSystems isporučuje kompletnu elektriku, upravljanje i automatizaciju rada Pločastih dodavača i uklapanje u postojeći nadzorno upravljački sistem, što podrszumeva promene u PLC programu i SCADA aplikaciji.

Projekat je u toku i očekuje se realizacija u 2020. godini.

Naručilac: LOLA – Projektovaje i mašinogradnja, Beograd
Krajnji korisnik: PD TE KO Kostolac – Drobilana DrmnoPančevo
Godina: 2019-2020 – U TOKU

EURO Gas Subotica

Revitalizacija mernoregulacione opreme na tankeru za prevoz gasa u Ex izvedbi

Na tankeru EUROGAS usporučena je ugrađena oprema za merenje pritiska i temperature, kao i sistem za monitoring i alarmiranje graničnih vrednosti.

Tanker poseduje 8 tankova za LPG kapaciteta 300 m3, Svaki tank je prečnika cilindra 4,550 mm i ukupne dužine 20,000 mm. Tankovi u duž broda raspoređeni u dva uzdužna reda.

Na kupolama svih tankova su iskorišćeni postojeći priključci za temperaturne senzore.

Takođe na kupolama svih tankera se nalaze priključci i montirani manometri za pritisak gasa u tanku. Isti priključak je iskorišćen za novo merenje pritiska uz doradu priključne instalacije, ugradnjim T razvodnika (R1/2(M)+R1/2(F)+R1/2(F) na izlaz postojećeg rastavnog ventila.

 • Za merenje temperatue je isporučen Pt100 senzor u zaštiti II1/2G Ex ia IIC T6.T1 Ga/Gb.
 • Za merenje pritiska je isporučen transmiter 0-16 bar u zaštiti II1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb

Za povezivanje senzora temperature i transmitera pritiska su isporučeni i ugrađeni kablovi LIYCY EB 3×1 mm2 i LIYCY EB 2×1 mm2 koji zadovoljavaju standarde za ugradnju u Ex zonu.

Kablovi sa senzora temperature i pritiska su dovedeni do ormarića RT-M koji se postavlja u ruderu (kabini upravljanja brodom) sa desne strane komandnog pulta.

Panel za prikaz vrednosti temperature i pritiska i potvrdu crvenog alarma (sa isključenjem zvuka) tipa JUMO mTRON se nalazi sa desne strane na komandnom pultu.

U razvodni orman RT-M je ugrađen sistem za akviziciju signala (sa senzora) tipa JUMO mTRON , koji ima 16 analognih ulaza 4-20mA i 4 relejna izlaza. 2 relejna izlaza su iskorišćenja za žuti i crveni alarm, odnosno za uključenje upozoravajućeg svetla (žuti alarm) i sirene (crveni alarm). Još jedan relejni izlaz je doveden na rastavni relej, sa koga može da se isključi pumpa pri pojavi crvenog alarma.

Za povezivanje svih senzora su isporučene odgovarajuće Ex barijere Pepperl Fuchs.

Svetlosna i zvučna signalizacija je postavljena u ruderu, iznad RT-M, u stambenom prostoru kapetana pored ulaznih vrata i u stambenom prostoru posade u zajedničkom hodniku.

Svi senzori pritiska i temperature, sistem mTRON  i panel poseduju sertifikat za ugradnju na brodove (Marine Certificate) izdatog od strane Germanische Loyd.

Svi trensmiteri i senzori na tankovima, kao i Ex barijere poseduju odgovarajući Ex atest i resertifikaciju od ovlašćene laboratorije u Srbiji.

Naručilac: EUROGAS, Subotica
Krajnji korisnik: EUROGAS Subotica – tanker
Godina: 2019 – U TOKU

Klinički centar Srbije

Isporuka i ugradnja mernoregulacione opreme

Zajednički projekat sa SIEMENS Srbija.

U okviru Kliničkog centra Srbije u Beogradu ugrađen je sistem merenja potrošnje pare u:

 1. Infektivnoj klinici
 2. Centralnoj Perionici
 3. GAK-u
 4. Centralnoj kuhinji.

Sistem omogućava praćenje trenutnih vrednosti protoka, pritiska i temperature pare, kao i registraciju ovih parametara, radi kasnije analize vremenskog dijagrama.

Sistem je realizovan na osnovi SIEMENS Vorteks merača protoka pare, sa kompenzacijom po pritisku i temparaturi, i JUMO pisačem.

Analogni signal sa Vorteks merača se uvodi u PLC u kome se vrši razdvajanje podataka sa HART protokala i konverzija u Analogne izlaze, koji se vode na pisač.

Naručilac: SIEMENS, Srbija
Krajnji korisnik: Klinički centar Srbije, Beograd
Godina: 2019

VZ "Moma Stanojlović" Batajnica

Izrada projekata izvedenog objekta

Izrada elektroprojekta instalacije tehnoloških linija za površinsku zaštitu metala (bakarisanje, anodna oksidacija i hemijsko bojenje, kalaisanje, niklovanje i tvrdo hromiranje) i klimatizacije hale (odsis i nadoknada vazduha).

Naručilac: GODES, Srbija
Krajnji korisnik: VZ “Moma Stanojlović”, Batajnica
Godina: 2019

TE Kostolac B

Održavanje PLC-ova i softvera

Ugovor o održavanju postorojenja upravljana sa PLC Schneider Electric i SCADA-e na dopremi uglja za blokove B1 i B2 na TE Kostolac B.

Naručilac: TE KO Kostolac, Kostolac, Srbija
Krajnji korisnik: TE KO Kostolac, Kostolac, Srbija
Godina: 2019

Toplana Subotica

Play Video

Isporuka i ugradnja mernoregulacione opreme

U toplani Subotica, braumSystems je uradio rekonstrukciju na merenjima tople vode i gasa za kotlove.

Na merenjima tople vode je isporučena nova kalorimetrijska jedinica SIEMENS SITRANS FUE950 za ultrazvučne senzora protoka. Isporučeno je ukupno četiri nova kalorimetara koje su podešene na tražene vrednosti protoka, kao i konfigurisan protokol komunikacije prema novom SCADA sistemu. Za ove kalorimetre su isporučene nove Pt100 sonde za merenje temperature odlazne i dolazne vode, ugrađene na cevovode i povezane na kalorimetre.

Takođe, na četiri merenja protoka vode i gasa je izvršeno skidanje, provera i reparacija mernih blendi sa proračunom pada pritiska za zadati protok. Izvršena je kompletna zamena impulsnih vodova i ostale prateće armature, uključujući i prateće grejanje impulsnih vodova. Na dve merne blende su postavljeni, povezani, podešeni prema parametrima merne blede i pušteni u rad transmiteri protoka na bazi diferencijalnog pritiska Krohne, dok su na dve merne blende na gasu za dva kotla isporučeni transmiteri diferencijalnog pritiska SIEMENS SITRANS DSIII u Ex izvedbi, koji su reatestirani i podešeni prema proračunatim parametrima merne blend.

Na svim merenjima protoka vode je izvršeno i kontrolno merenje atestiranim ultrazvučni meračem protoka FLEXIM koji vrši braumSystems.

Na trećem kotlu isporučen je Vortex merač protoka gasa SIEMENS SITRANS FX300, ugrađen, podešen i pušten u rad.

Naručilac: Megavar Beograd
Krajnji korisnik: Toplana Subotica
Godina: 2018

HIP - Petrohemija Pančevo

Play Video

Rekonstrukcija upravljanja rashladnim kulama

Za potrebe glavnog pogona fabrike potrebno je rashlađivati velike količine vode. Ovo se obavlja pomoću 6 rashladnih kula u pumpnoj stanici rashladne vode. Postojeći pogon asinhronih, kaveznih elektromotora za ventilatore u kulama je bio izveden tako da su se četiri elektromotora preko manuelno upravljanih prekidača pokretala preko soft startera, a preostala dva elektromotora preko manuelnih prekidača i kontaktora prebacivanjem veze zvezda – trougao. 

Urađena je adaptacija pogona tako da su dva elektromotora, koji su prethodno startovani preko upuštača zvezda – trougao sada napajaju preko frekventnih regulatora, a postojeći soft starteri su zadržani. Ugrađen je PLC za kontrolu procesa a upravljanje i nadzor motora i temperatura na ulazu i izlazu iz postrojenja se vrši preko panela osetljivom na dodir.

Upravljanje motorima je omogućeno u RUČNOM, odnosno servisnom ili u AUTOMATSKOM načinu rada. PLC preko programiranog PID regulatora, kontroliše sekvencu uključenja odnosno isključenja elektromotora, i zadaje brzine obrtanja motora koji se pokreću pomoću frekventnih regulatora. 

Naručilac: HIP – Petrohemija Pančevo
Krajnji korisnik: HIP-Petrohemija, Fabrika sintetičkog kaučuka Elemir
Godina: 2018

HE Asuan Egipat

Isporuka opreme

Snimanje stanja postojeće opreme na objektu, izrada zamene opreme koja se više ne proizvodi, nabavka i isporuka rezervnih delova za elektroenergetski i upravljački deo krana 400t na brani Asuan – Egipat.

Oprema je sledećih proizvođača: PLC Siemens, frekventni regulatori Danfoss, motori VEM, niskonaponska i komunikaciona oprema Benedict, Ferraz, Schneider Electric, HBC Radiomatic

Naručilac: LOLA – Projektovaje i mašinogradnja, Beograd
Krajnji korisnik: HE Asuan, Egipat
Godina: 2018

PD TE KO Kostolac - Drobilana Drmno

Automatizacija novih sita za ugalj na drobilani Drmno

Pojekat tehnološke rekonstrukcije sita za ugalj na Drobilani Drmno i na “komadnom uglju” postorjenja, odnosno zamene starih sita sa novim i tehnološki boljim i pouzdanijim u radu.

braumSystems je u okviru ovog projekta isporučio:

 • elektroprojekat
 • upravljačke ormane
 • opremu i kablove
 • izradu novog softvera za PLC i izmenu postojećeg
 • izmenjen softver za SCADA
 • izradio softver za OP
 • izvršio montažu i povezivanje opreme
 • puštanje u rad
 • probni rad
 • garantni rok

Naručilac: LOLA – Projektovaje i mašinogradnja, Beograd
Krajnji korisnik: PD TE KO Kostolac – Drobilana Drmno
Godina: 2018

FIMS Beograd

Rekonstrukcija upravljanja portalnim kranovima

braumSystems je u periodu od 2017 do 2019 godine izvršio rekonstrukciju 6 prortalnih kranova i to:

 • Kran 1.1 
  Rekonstrukcijom krana 1.1  je obuhvaćeno projektovanje, izrada i isporuka elektro-ormana , ugradnja kočionih otpornika, krajnjih prekidača, polaganje kablova i puštanje u rad kojim je prelaskom sa direktnog startovanja motora na fino upuštanje frekventnom regulacijom poboljšano kretanje mosta krana i “mačke”, a samim tim i produžen vek trajanja opreme.
 • Kran 1.2
  Rekonstrukcija krana 1.2 od 7,5t. Ovim projektom je obuhvaćeno projektovanje, izrada i isporuka elektro-ormana , ugradnja kočionih otpornika, krajnjih prekidača, polaganje kablova i puštanje u rad kojim je prelaskom sa direktnog startovanja motora na fino upuštanje frekventnom regulacijom poboljšano kretanjemosta  krana, a samim tim i produžen vek trajanja opreme.
 • Kran 1.3

  Rekonstrukcijom krana 1.3  je obuhvaćeno projektovanje, izrada i isporuka elektro-ormana , ugradnja kočionih otpornika, krajnjih prekidača, polaganje kablova i puštanje u rad kojim je prelaskom sa direktnog startovanja motora na fino upuštanje frekventnom regulacijom poboljšano kretanje mosta krana i “mačke”, a samim tim i produžen vek trajanja opreme.

 • Kran 2.1
  Rekonstrukcijom krana 2.1  je obuhvaćena izrada tehnicke dokumentacije i zamena opreme u postojećem ormanu, pri čemu se sa direktnog startovanja motora prešlo na fino upuštanje frekventnom regulacijom i samim tim poboljšalo kretanje mosta krana i “mačke”, i pri čemu je  produžen vek trajanja opreme/krana.
 • Kran 2.2
  Rekonstrukcijom krana 2.2  je obuhvaćeno projektovanje, izrada i isporuka elektro-ormana , ugradnja kočionih otpornika, krajnjih prekidača, polaganje kablova i puštanje u rad kojim je prelaskom sa direktnog startovanja motora na fino upuštanje frekventnom regulacijom poboljšano kretanje mosta krana i “mačke”, a samim tim i produžen vek trajanja opreme.
 • Kran 3.1
  Rekonstrukcija krana 3.1 od 20t , projektovanje, izrada i isporuka elektro-ormana , isporuka, montaža i povezivanje nove opreme . Kompletno upravljanje kranom je izvedeno PLC aplikacijom,koja omogućava upravljanje iz kabine, kao i daljinskom radio konamdom, a motori se upuštaju finom frekventnom regulacijom. Praćenje i dijagnostika se prikazuju na Touch panelu smešrenom u kabini rukovaoca.

Ugrađena oprema na kranovima je proizvođača SIEMENS I Schneider Electric.

Sve kranove redovno održava braumSystems.

Naručilac: FIMS, Beograd
Krajnji korisnik: FIMS, Beograd, Srbija
Godina: 2017-2019 i dalje u toku

Calabar Nigerija

Pretakalište nafte

Kao podizvođač kompanije Energoprojekt Oprema, za projekat proizvodnog postrojenja u mestu Kalabar u Nigeriji:

 • urađena je korekcija originalnog projekta kako bi se prilagodio zahtevanoj opremi
 • izrađeno je ukupno deset elektro ormana
 • oprema je funkcionalno povezana, stavljena pod napon i testirana u radionici
 • po izvršenoj instalaciji opreme na terenu, urađene su korekcije, oprema je ponovo testirana, pojedinačno a zatim i kao celina na fieldbus-u izvedenom preko fiber optičke veze
 • urađen je SCADA softver za kontrolere i za korisnički interfejs
 • Ceo SCADA sistem je pušten u rad

Za potrebe automatike koršćeni su PLC kontroleri proizvođača General Electric tipa PAC Systems RX3i i pripadajući I/O i komunikaciona oprema.

Vizuelizacija SCADA sistema je urađena na General Electric platformi iFIX sa jednim serverom sa Historian softverom i sa jednom klijent radnom stanicom.

Za progremiranje kontrolera korišćen je General Electric softver Proficy Machine Edition.

Naručilac: Energoprojekt – Oprema, Beograd
Krajnji korisnik: Calabar, Nigerija
Godina: 2017

Klinički centar Srbije

KCS700

DCS za energanu i prozvodnju tople vode

Distribuirani kontrolni sistem – DCS za upravljanje energanom za proizvodnju pare i tople vode u Kliničkom Centru Srbije.

Glavni izvođač je Energoprojekt Oprema a braumSystems podizvođač za isporuku DCS sistema, regulacije i upravljanja, isporuku i montažu MCC-a i delimičnu isporuku i montažu mernoregulacione opreme, izradu softvera, obuku i puštaje u rad cele energane.

Naručilac: Energoprojekt – Oprema, Beograd
Krajnji korisnik: Klinički centar Srbije, Beograd
Godina: 2007-2008

TE KO Kostolac

pkm700

Rekonstrukcija kombinovanih mašina PKM1 i PKM2

Kompletna elektro rekonstrukcija i modernizacija upravljanja kombinovanih mašina, PKM1 i PKM2, na deponiji uglja TE Kostolac B.

Naručilac: TE KO Kostolac, Kostolac, Srbija
Krajnji korisnik: TE KO Kostolac, Kostolac, Srbija
Godina: 2008

Motoremont Čačak

Automatizacija portalnog krana za toplo cinkovanje

Automatizacija portalnog krana u postrojenju za toplo cinkovanje.

Naručilac: Motoremont, Čačak, Srbija
Krajnji korisnik: Motoremont, Čačak, Srbija
Godina: 2003

BIP pogon Čačak

Upravljanje mašinom za etiketiranje flaša

Rekonstrukcija upravljanja mašinom za etiketiranje i brojanje flaša.

Naručilac: BIP pogon Čačak, Čačak, Srbija
Krajnji korisnik: BIP pogon Čačak, Čačak, Srbija
Godina: 2003

TE Kostolac B

Rekonstrukcija upravljanja šiberima i vibratorima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Površinski kopovi Kostolac

Kontrola zakošenja i kretanja portalnog krana

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fabrika cementa Lafarge Beočin

Automatizacija krana sa grabilicom 6t

Kompletna automatizacija novog portalnog krana sa grabilicom 6t. 

Naručilac: GOŠA FOM, S. Palanka, Srbija
Krajnji korisnik: Fabrika cementa La Farge Beočin, Srbija
Godina: 2004

Čeličana Nižni Tagilj Rusija

Automatizacija "hidro puški" za bušenje visoke peći

Automatizacija hidropuški za otvaranje visoke peći.

Naručilac: GOŠA FOM, S. Palanka, Srbija
Krajnji korisnik: Čeličana Nižnji Tagilj, Rusija
Godina: 2005

TE Kostolac B

Automatizacija upravljanja duvačima gara

Automatizacija i daljinsko upravljanje duvačima gara na kotlu agregata B1 i kotlu agregata B2.

Naručilac: TE KO Kostolac B, Kostolac
Krajnji korisnik: TE KO Kostolac B, Kostolac, Srbija
Godina: 2005

Fabrika sladoleda DELYUG

SCADA sistem fabrike sladoleda

Automatizacija linije za proizvodnju sladoleda.

Naručilac: Fabrika sladoleda DELYUG, Stara Pazova, Srbija
Krajnji korisnik: Fabrika sladoleda DELYUG, Stara Pazova, Srbija
Godina: 2005

TE KO Kostolac - Drobilana Drmno

Rekonstrukcija upravljanja PZ1

Sledi opis reference

Naručilac: TE KO Kostolac, Drobilana Drmno, Kostolac
Krajnji korisnik: TE KO Kostolac, Drobilana Drmno,  Kostolac, Srbija
Godina: 2005

AGROMATIK AG, Lupen, Švajcarska

SCADA nadzor i upravljanje silosima

Sledi opis reference

Akumulacija Suljana - Peru

Regulacija ustava na irigacionoj akumulaciji

U Suljani, Peru, urađena je akumulacija za potrebe snabdevanja vodom i navodnjavanja. Poseban zadatak je bio nadzor i upravljanje ustavama na brani akumulacije tako da se nivo akumulacionog jezera održava praktično konstantnim (dozvoljene male varijacije nivo). Upravljanje je vršeno sa sedam ustava na brani.

Glavni izvođač radova je Energoprojekt Beograd, Institut “Mihajlo Pupin” je elektro izvođač  a braumSystems izvođač nadzorno upravljačkog sistema, SCADA, za daljinski nadzor i upravljanje ustavama na brani i nadzor rada.

braumSystems je isporučio: IZRADA SCADA APLIKATIVNOG SOFTVERA, PUŠTAJNJE U RAD I OBUKA.

Naručilac: Energoprojekt, Beograd, Institut “Mihajlo Pupin”, Beograd
Krajnji korisnik: Suljana, Peru
Godina: 1998-1999

Zapadnosibirski metalurški kombinat, Sibir, Rusija

Automatizacija koksnih mašina

Sledi opis reference

Naručilac: GOŠA FOM, S. Palanka, Srbija
Krajnji korisnik: Zapadnosibirski metalurški kombinat, Rusija
Godina: 2001-2007

JP Beogradski vodovod i kanalizacija

Crpna stanica Tašmajdan

U sklopu modernizacije Beogradskog vodovoda, izvršena je automatizacija i upravljanje Crpnom stanicom Tašmajdan, koja je jedan od najvećih i najznačajnijih crpnih stanica u Beogradu.

Izvršena je automatizacija rada pumpi i isporučen SCADA sistem za nadzor i upravljanje crpnom stanicom.

braumSystems je isporučio: IZRADA SCADA APLIKATIVNOG SOFTVERA, ISPORUKU OPREME I PUŠTAJNJE U RAD I OBUKA.

Naručilac: JP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd
Krajnji korisnik: JP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd
Godina: 1996

JP Vodovod Pančevo

Fabrika za preradu pijaće vode Pančevo

U sklopu modernizacije Pančevačkog vodovoda, izvršena je automatizacija i upravljanje fabrikom za proizvodnju pijaće vode Pančevo. Primenjena je komunikacija preko optičkih kablova.

Izvršena je automatizacija rada cele fabrike za proizvodnju pijaće vode i isporučen SCADA sistem za nadzor i upravljanje. Posebno je rešeno automatsko pranje peščanih filtera.

braumSystems je isporučio: IZRADA SCADA APLIKATIVNOG SOFTVERA, ISPORUKU OPREME I PUŠTAJNJE U RAD I OBUKA.

Naručilac: ECM, Kragujevac
Krajnji korisnik: JP Pančevački vodovod, Pančevo
Godina: 1996-1997

Elektroprivreda Srbije i Makedonije

Automatic Generation Control (AGC)

Automatic Generation Control – AGC, sekundarna regulacija frekvence i snaga razmene po interkonektivnim dalekovodima u elektroenergetskom sistemu Srbije i Makedonije. 

Institut “Mihajlo Pupin” je glavni izvođač nadzorno upravljačkog sistema za daljinski nadzor i upravljanje proizvodnim kapacitetima elektroprivrede.

braumSystems je isporučio za AGC: PROJEKAT, IZRADA APLIKATIVNOG SOFTVERA I PUŠTAJNJE U RAD I OBUKA.

Naručilac: Institut “Mihajlo Pupin”, Beograd
Krajnji korisnik: Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Makedonije
Godina: 1992-1994

Vodovod Niš - MEDIANA Niš

Automatizacija fabrike vode MEDIANA

U sklopu modernizacije upravljanja fabrike za preradu pijaće vode MEDIANA u Nišu, izrađen je SCADA sistem, nadzorno upravljački sistem cele fabrike za kontrolu i upravljanjem proizvodnjom pijaće vode. 

braumSystems je isporučio: NADZORNO UPRAVLJAČKI PROJEKAT, IZRADA SCADA APLIKATIVNOG SOFTVERA, ISPORUKU OPREME I PUŠTAJNJE U RAD I OBUKA.

Naručilac: ECM, Kragujevac
Krajnji korisnik: Vodovod Niš, MEDIANA Niš
Godina: 1994-1996

Pogledajte naše kompletne reference.

Potrebna vam je pomoć za optimalno industrijsko rešenje? Obratite nam se!