Organizacija braumSystems

braumSystems posebnu pažnju posvećuje organizaciji kompanije i njenom stalnom unapređenju.

braumSystems ima hijerarhijsku organizaciju koja je prikazana na slici. Međutim,  braumSystems ima suštinski MREŽNU organizaciju, saglasno ISO procedurama. Za svaki projekat formira se stručni tim za realizaciju projekta i to prema najboljoj stručnosti zaposlenih prema predmetu projekta. Tako, direktor firme može biti i izvršilac na odreženom projektu, odnosno svako zauzima svoje mesto prema stručnim sposobnostima. 

Za svaki projekat određuje se Projekt Menadžer koji vodi ceo Projekat i brine o svim detaljima, a pogotovo o rokovima, sinhronizaciji nabavke s obzirom na parcijalne rokove realizacije, fakturisanju, garantnom roku i svemu u skladu sa detaljima opisanim u našim ISO procedurama.

U okviru sektora prodaje, braumSystems ima posebno organizovanu logistiku koja se brine o svim aspektima prodaje nakon što se prodaja ugovori, odnosno brine o rokovima isporuke, magacinu prodaje, parcijalnim isporukama, transportu i svim ostalim mnogobrojnim detaljima, saglasno ISO procedurama.

Tehnička podrška braumSystems je jedinstvena za celu kompaniju. Ukoliko je potrebno pruža tehničku pomoć prilikom nuđenja i realizacije svih projekata, pogotovo u slučajevima specifičnih tehničkih rešenja. 

U oblasti prodaje, Tehnička podrška takođe pruža pomoć našim prodavcima da ponude optimalne komponente potencijalnom kupcu, prilagođeno njegovim potrebama.