Obuka i kursevi

Jedan od ključnih uslova za dobro funkcionisanje isporučenih nadzorno upravljačkih sistema, nakon puštanja u rad, je dobra obučenost osoblja korisnika. Ovom segmentu braumSystems posvećuje posebnu pažnju. Uz svaki isporučeni sistem automatskog ili procesnog upravljanja, MCC, opreme ili bilo kog segmenta,  braumSystems isporučuje i kompletna uputstva za rukovanje i održavanje i vrši obuku osoblja Korisnika.

Obuka korisnika je po našim standardima uobičajeno podeljena u tri dela:

  • obuka RUKOVAOCA
  • obuka SISTEM INŽENJERA korisnika, i
  • obuka OSOBLJA ODRŽAVANJA

braumSystems može organizovati i kurseve za programiranje PLC, SCADA i DCS za naše stalne korisnike.