Energana KCS

Kratak opis projekta

U okviru projekta povećanja energetske efikasnosti grejanja Kliničkog centra Srbije, kao i smanjenja emitovanja štetnih materija u atmosferu usled korišćenja mazuta kao pogonskog goriva za niz pojedinačnih  kotlarnica u okviru Kliničkog centra Srbije, projektom je predviđena izgradnja centralne kotlarnice u Pasterovoj ulici koja bi kao primarno gorivo koristila prirodni gas. Rezervni energent, u slučaju prekida snabdevanja gasom, je mazut. Energana sa kogeneracijom, ukupne toplotne snage od preko 40MW i električne 1.82MW, i koja se sastoji od tri vrelovodna i dva parna kotla, kao i General Elecrric Jenbacher gasnog motora u potpunosti je vođena iz kontolne sobe, savremenim distribuiranim kontrolnim sistemom proizvođača YOKOGAWA.
Sama energana proizvodi toplotnu energiju za grejanje, sanitarnu vodu, procesnu paru za sterilizaciju za kompletan kompleks Kliničkog centra Srbije, kao i 1.82MW električne energije.

Detalji projekta

Krajnji korisnik:

Klinički centar Srbije, Srbija

Obim isporuke:

 • Specifikacija i isporuka DCS-a i ormana DCS-a
 • Izrada DCS aplikacije
 • Isporuka energetskih ormana
 • Parametrisanje i puštanje u rad PROFIBUS komunikacije
 • Parametrisanje i puštanje u rad MODBUS komunikacije
 • Puštanje sistems u rad
 • Obuka korisnika

Broj signala:

 • 120 – hard wire
 • oko 1500 – PROFIBUS i MODBUS omunikacija

Oprema:

 • DCS CENTUM 3000 – YOKOGAWA
 • Schneider Electric – niskonaponska oprema

Datum realizacije:

2007-2009. godina

Postignuti rezultati

Korišćenjem najmodernijeg rešenja u oblasti upravljanja industrijskim procesima primenom PROFIBUS i MODBUS komunikacionih protokola značajno je smanjeno korišćenje signalnih kablova i mogućnost greške prolikom ožičenja. Ukupan broj hard wire signala (klasično ožičenje) je oko 120. To su uglavnom merenja iz polja, koja osim signala 4-20mA imaju i HART protokol, tako da je vreme potrebno za kalibraciju smanjeno i povećana je fleksibilnost prilikom podešavanja same instrumentacije u polju (kalibracija iz kontrolne sobe).

Pet kotlova (2 parna i 3 vrelovodna) proizvođača Viessmann sa SAACKE gorionicima i Servis upravljanjem, povezani su na centralni sistem upravljanja (DCS) u kontrolnoj sobi preko PROFIBUS komunikacionog protokola. Uključivanje i isključivanje kotlova, kao i zadavanje setpointa i režima rada kotlova može se ostvariti u potpunosti daljinski iz kontolne sobe. Na Profibus mreži koja vodi kotlove nalazi se i gasni motor proizvođača General Electric Jenbacher, kao i Siemens SIPROTEC relejna zaštita 10kV ćelije posle generatora.

Druga profibus mreža upravlja radom cirkulacionih pumpi (dve zimske i dve letnje) kao i pumpom za punjenje akumulatora toplote, koji se koristi u letnjem periodu da primi višak toplotne energije od gasnog motora. Pumpe se pogone Vacon frekventnim regulatorima snaga do 160kW.

Treća profibus mreža se koristi za nadzor pripreme vode za parne kotlove i povezana je na Omron PLC.

Cirkulacione pumpe održavaju minimalni pad pritiska u dve najudaljenije podstanice (Hitna pomoć i Veterinarski fakultet). Podaci iz ovih podstanica koje su vođene Informatika PLC-ovima se prenosi Modbus komunikacionim protokolom.

Sistem takođe sadrži i deo nadzora nad trafo stanicom u okviru Klinilkog centra, prikupljajući podatke sa Atlas sistema Instituta Mihailo Pupin MODBUS komunikacionim protokolom.

Kao što se vidi iz prethodnog teksta, korišćenjem komunikacionih protokola (PROFIBUS i MODBUS) omogućeno je prikazivanje značajnog broja podataka iz same kotlarnice kao i sistema koji direktno ili indirektno zavise od kotlarnice. Takođe, smanjena je i potreba za održavanjem.

Rezime

Korišćenjem savremenih tehnologija u upravljanju postrojenjem može se značajno smanjiti potreba za održavanjem, kao i vreme zastoja kompletnog postrojenja. Kroz izveštaje o proizvodnji i arhiviranje svih alarma i  procesnih veličina u period od preko 120 dana lakše se mogu otkloniti eventualne  nepravilnosti u radu sistema i sistemske greške.

Ukoliko ste zainteresovani za više detalja slobodno nam se obratite!