Montaža opreme i puštanje u rad

braumSystems pruža usluge montaže elektro i mašinske opreme i izvođenja elektro i mašinskih radova na objektu korisnika. 

Možemo da vam ponudimo:

  • Izvođenje elektroenergetskih instalacija u vašem objektu (regali, kablovi, povezivanje, …)
  • Montaža, povezivanje i puštanje u rad procesne instrumentacije i uređaja za detekciju u polju
  • Montaža, povezivanje i puštanje u rad napojnih i energetskih ormana
  •  Montaža, povezivanje i puštanje u rad ormana automatike
  • Montaža, povezivanje, integracija i puštanje u rad kompletnih sistema za upravljanje vašim postrojenjem
  • Polaganje i povezivanje komunikacionih kablova i puštanje u rad raznih komunikacionih protokola
  • Mašinsku montažu procesne opreme

Nadzor nad montažom vrše naši inženjeri sa licencama za izvođenje elektro i mašinskih radova. 

Ukoliko želite da upotrebite sopstvene resurse prilikom montaže opreme u vašem postrojenju, braumSystems vam može pružiti uslugu nadzora nad montažom sa inženjerima koji su licencirani izvođači radova.